Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) Tarihi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) Tarihi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) Tarihi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1922-1991 yılları arasında var olan sosyalist bir devlettir. Sovyetler Birliği veya kısaca SSCB olarak da bilinir. SSCB’nin tarihi oldukça geniş bir konudur, ancak önemli olaylar ve dönemler aşağıdaki belirtilmiştir.

1917 Devrimleri:

 • SSCB’nin kökenleri, Rus İmparatorluğu’nda gerçekleşen 1917 Şubat ve Ekim Devrimleri’ne dayanır. Şubat Devrimi, Çar II. Nikolay’ın tahttan indirilmesine ve geçici bir hükümetin kurulmasına yol açtı. Ekim Devrimi ise Bolşevik lider Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşti ve Bolşevik Partisi’nin iktidarı ele geçirmesini sağladı.

Sovyetler Birliği’nin Kuruluşu:

 • 1922 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin liderliğinde, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Transkafkasya Sovyet Federasyonları bir araya gelerek Sovyetler Birliği’ni oluşturdu.

İç Savaş ve Yeni Ekonomi Politikası:

 • 1918-1922 yılları arasında Rusya’da iç savaş yaşandı. Bolşevikler, Beyaz Ordu adı verilen muhalif güçlerle mücadele etti ve zafer kazandı. İç savaşın sonrasında Lenin, ekonomik iyileşme ve istikrar sağlamak amacıyla Yeni Ekonomi Politikası’ını (NEP) başlattı.

Josef Stalin Dönemi:

 • Lenin’in ölümünden sonra, Josef Stalin SSCB’nin lideri oldu. Stalin döneminde, ülke kolektivizasyon ve endüstrileşme sürecine girdi. Ancak bu süreç, toplu zorunlu köyden kente göçler, büyük açlık dönemleri ve siyasi baskılarla dolu oldu. Stalin’in politikaları, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.

İkinci Dünya Savaşı:

 • 1941-1945 yılları arasında SSCB, Nazi Almanyası ile savaştı. Bu dönemde SSCB, Nazi saldırısına karşı direniş göstererek büyük bir fedakarlıkla savaştı ve sonunda Berlin’i ele geçirdi. SSCB, savaşın en önemli ittifaklarından biri olan Mihver Devletleri’ni mağlup etmede önemli bir rol oynadı.

 

Soğuk Savaş:

 • İkinci Dünya Savaşı’nın ardından SSCB ile ABD arasında ideolojik ve siyasi bir çatışma olan Soğuk Savaş dönemi başladı. SSCB’nin etki alanı Doğu Avrupa’ya yayarak, SSCB’nin etki alanı Doğu Avrupa’ya yayıldı ve bir dizi komünist rejim kuruldu. SSCB, ABD ile birlikte yarış içinde olan iki süper güç arasında nükleer silahlanma yarışına girişti. Soğuk Savaş döneminde SSCB, birçok ülkeye ekonomik ve askeri yardım sağladı ve birçok bağımsız ülkeyi Sovyetler Birliği’nin etki alanı altında tutmaya çalıştı.

Destalinizasyon ve Kruşçev Dönemi:

  • Josef Stalin’in ölümünden sonra, SSCB’de “destalinizasyon” politikaları uygulandı. Stalin döneminin aşırı baskıcı politikaları kınandı ve ülkede bazı reformlar gerçekleştirildi. Nikita Kruşçev, SSCB’nin lideri olarak göreve geldi ve Stalin döneminin aşırılıklarını eleştiren bir konuşma yaptı.

Uzay Yarışı:

  • 1957’de SSCB, Sputnik adlı ilk yapay uydusunu uzaya fırlattı. Bu olay, uzay yarışının başlamasına ve SSCB’nin uzay teknolojileri konusunda öncü bir konuma gelmesine yol açtı. SSCB, Yuri Gagarin’i 1961 yılında uzaya göndererek insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren ilk ülke oldu.

Ekonomik Zorluklar ve Reform Girişimleri:

  • 1970’ler ve 1980’ler boyunca SSCB, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Merkezi planlama ekonomisi ve bürokrasi, verimsizlik ve kaynak israfına neden oldu. 1980’lerde liderlik değişiklikleri ve ekonomik reform girişimleri yapıldı, ancak bu çabalar istenen sonuçları vermedi.

Glasnost ve Perestroyka:

  • 1985 yılında Mihail Gorbaçov, SSCB’nin lideri oldu. Gorbaçov, daha fazla açıklık (glasnost) ve yeniden yapılanma (perestroyka) politikalarını başlattı. Bu politikalar, siyasi ve ekonomik açıdan değişim ve liberalleşme sürecini başlattı. Ancak bu reformlar, beklenen istikrarı sağlayamadı ve ulusal birlik zorluklarıyla karşı karşıya kaldı.

Dağılma ve Sonrası:

  • 1991 yılında, SSCB’nin çeşitli cumhuriyetleri bağımsızlık ilan etti. Gorbaçov, Aralık 1991’de SSCB’nin resmi olarak dağıldığını duyurdu. Bu olay sonucunda, Rusya Federasyonu ve diğer bağımsız cumhuriyetler ortaya çıktı.

Sovyetler Birliği Hangi Ülkelerden Oluşuyordu?

Sovyetler Birliği, 1922-1991 yılları arasında birbirinden bağımsız olan ve o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında toplanan 15 cumhuriyetten oluşuyordu. Bu cumhuriyetler şunlardır:

 1. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR) – Şu anda Rusya Federasyonu olarak bilinir.
 2. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Ukrayna olarak bilinir.
 3. Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Belarus olarak bilinir.
 4. Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Özbekistan olarak bilinir.
 5. Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Kazakistan olarak bilinir.
 6. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Azerbaycan olarak bilinir.
 7. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Gürcistan olarak bilinir.
 8. Litvanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Litvanya olarak bilinir.
 9. Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Moldova olarak bilinir.
 10. Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Letonya olarak bilinir.
 11. Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Kırgızistan olarak bilinir.
 12. Tacikistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Tacikistan olarak bilinir.
 13. Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Türkmenistan olarak bilinir.
 14. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Ermenistan olarak bilinir.
 15. Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) – Şu anda Estonya olarak bilinir.

Bu cumhuriyetler, Sovyetler Birliği içerisinde farklı düzeylerde özerklik ve yönetim yetkilerine sahipti, ancak siyasi, ekonomik ve askeri açıdan merkezi bir otorite altında bulunuyorlardı.

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu