Sultan İkinci Abdülhamid toprak kaybetti; ama devleti bir arada tuttu

II. Abdülhamit ve Toprak Kayıpları

II. Abdülhamit ve Toprak Kayıpları

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu, bazı topraklarını kaybetmiştir. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, bazı bölgelerini Rus İmparatorluğu’na kaybetmiştir. Ayrıca, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda da Yunanistan’a bazı topraklar verilmiştir. Bu nedenle, II. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak kaybetmesi gerçekleşmiştir.

II. Abdülhamit saltanatında kaybedilen bazı topraklar

 1. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Batı Ermenistan’ın bir kısmı, Gürcistan’ın bazı bölgeleri ve Kars ile Ardahan Rus İmparatorluğu’na kaybedildi.
 2. 1878’deki Berlin Antlaşması’yla Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandı, Sırbistan ve Karadağ’a özerklik verildi.
 3. 1885’te Bulgaristan, Doğu Rumeli’yi ilhak etti.
 4. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Girit Adası Yunanistan’a verildi.
 5. 1898 yılında Thessaly Protokolü ile Osmanlı İmparatorluğu Teselya bölgesini Yunanistan’a bıraktı.

II.Abdülhamit toprak sattı mı?

II. Abdülhamit döneminde toprak satışları gerçekleşmedi. II. Abdülhamit döneminde toprak politikaları genellikle toprakları korumak ve devlet kontrolünde tutmak üzerine odaklanmıştı.

II. Abdülhamit saltanatında yapılan icraatlar

II. Abdülhamit dönemi, 1876-1909 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda hüküm süren Sultan II. Abdülhamit’in saltanatının zaman dilimidir. Bu dönemde birçok önemli gelişme yaşanmıştır. İşte II. Abdülhamit saltanatında yapılan bazı önemli icraatlar:

 1. Tanzimat’ın Sona Ermesi ve Meşrutiyetin İlanı (1876): II. Abdülhamit’in tahta çıkışının ardından, 1876’da Meşrutiyet ilan edildi. Ancak daha sonra 1878’de II. Abdülhamit, Meşrutiyet’i askıya aldı ve bu dönem “İkinci Meşrutiyetin İlaniyesi” olarak anıldı.
 2. Yıldız Sarayı’nın İnşası: II. Abdülhamit, Yıldız Sarayı’nı inşa ettirdi ve bu sarayı ikametgahı olarak kullanmaya başladı. Yıldız Sarayı, dönemin en modern saraylarından biri olarak kabul edildi.
 3. Demiryolu İnşaatları: II. Abdülhamit döneminde demiryolu inşaatlarına büyük önem verildi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun ulaşım altyapısını modernize etmek amacıyla yapıldı.
 4. İslam Birliği ve Hilafetin Güçlendirilmesi: II. Abdülhamit, Müslüman ülkeler arasında birlik oluşturma fikrini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır. Hilafetin güçlendirilmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun liderliği altında İslam dünyasının birleştirilmesi hedeflenmiştir.

 5. Telgraf ve Posta Hizmetlerinin Geliştirilmesi: II. Abdülhamit döneminde, telgraf ve posta hizmetlerinin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu, iletişim altyapısının modernizasyonu anlamına geliyordu.
 6. Jön Türk Hareketi ve İttihat ve Terakki Cemiyeti: II. Abdülhamit döneminde, II. Meşrutiyet’in ilanını isteyen birçok aydın ve subay, “Jön Türk” olarak adlandırılan bir hareket oluşturdular. Bu hareket, 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dönüşerek II. Meşrutiyet’in ilanını sağladı.
 7. Ermeni ve Kürt Meseleleri: II. Abdülhamit döneminde, özellikle Ermeni ve Kürt bölgelerinde etnik gruplar arasında gerilimler yaşandı. Bu dönemde Ermeni Sorunu ve Kürt Meselesi önemli gündem maddeleriydi.
 8. Dış Politika: II. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu, dış politikada denge politikası izledi. Büyük güçlerle dengeyi sağlamaya çalışarak, imparatorluğun toprak bütünlüğünü korumaya çalıştı.

Unutulmaması gereken bir nokta, bu dönemde gerçekleşen olayların değerlendirilmesinin tarihsel bir perspektiften yapılması gerektiğidir. Bu icraatlar, dönemin koşulları ve çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir ve tartışmaların odağı olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu